9-16-2022 Namu Darbai pp. 122 – 127

  1.  Kuri tauta valdė Lietuvą 1905 metais ir kas buvo jos vadovas?
  2.  Išvardinkite vieną tikslą rezoliucijos iš gruodžio 4-5 Didžiojo Vilniaus Seimo
  3. Isvardink dviejas dalis (rūmus) Rusijos valdžios, po revoliucijos
  4. Kai buvo sprendžiama Lenkijos autonomiją, kurią žemės dalį lietuviai norėjo atskirt?
  5. Nors švietimo sistema buvo rusiška, kurias kalbas leido naudoti mokyklose?
  6. Kuri lietuviška politinė grupė buvo stipriausia tuo metu?
  7. Išvardinkite vieną siekį / tikslą Lietuvos Demokratų partijos. 
  8. Ką lietuvių ir lenkų intelektualai drauge, solidariai, bandė atkurti Vilniuje?
  9. Išvardinkite vieną svarbų darbą kurį atliko mokslo draugijos
  10. Kas buvo žymiausias to laiko lietuvių dailininkas (ir kompozitorius)?