9/10 klasių LITERATŪROS namų darbas 2021.10.8/9.

Pamokoje mokiniai laikė trumpą “kvizą” apie antrąją dalį (p. 554-556) Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos”. Jei nebuvote pamokoje, namų darbui namie laikyti “kvizą”.

Klasiokai pradėjo skaityti p. 1-2 Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, pažymėdami nepažįstamus žodžius. Pradėjo rašyti ištraukos santrauką.  Jei nebuvote pamokoje, namų darbui skaityti “Mieste nesaugu” p. 1-2.

Visiems namų darbas: perskaityti “Mieste nesaugu” p. 3-4.

Nuo9iki1antros dalies kvizas

mieste nesaugu knygute