9/10 kl namų d. 2023 vasario 24-25 d.

Pamokos metu pradėjome nagrinėti Maironio eilėraštį “Užmigo žemė”. Namų darbas, kurį reikia įduoti už dviejų savaičių, yra užbaigti analizę. Atsiminkite panaudoti, ką išmokome Prezi pristatyme (įkeltame po vasario 17-18 d.).

Ateinantį savaitgalį pamokos metu rašome JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Užskaitysiu, kaip namų darbą, vertintą iki 40 balų, tai jeigu nebūsite pamokoje, visgi privalote atlikti namie. Prašau truputį pakratyti protus (“brainstorm”) ir sudaryti planą (outline). Rašant galima užrašus naudoti. 9/10 klasėms yra dviejų temų pasirinkimas. Viskas įkelta.
Geros savaitės!