9/10 kl namų d 2022 spalio 14-15

Pamokos metu susipažinome su Baliu Sruoga ir jo atsiminimų romanu “Dievų miškas”. Žiūrėjome pirmiausias 15-20 minutes 2005 m. filmo “Dievų miškas”, režisorius Algimantas Puipa. Namuose žiūrėti bent dalį–arba visą filmą. (Klipas truputį neaiškus). Nuorodos įkeltos.

https://www.youtube.com/watch?v=yGsZdlRtYGM
Su subtitrais anglų kalba, jei padeda:
https://www.youtube.com/watch?v=vtZusNil6fMf
Taip pat išdalinau du lapus, kurie yra ir čia įkelti:
(1) Trumpą B. Sruogos biografiją
(2) Ištrauką iš “Dievų miško”
Namų darbui ištraukoje perskaityti paryškintas (bold-faced) frazes ir biografijos lape (pačioje apačioje, kur yra tuščias sąrašas) įrašyti, ar frazė yra palyginimas, metafora ar ironija. Skaitinyje rasti du deminutyvus.
Geros savaitės!