9/10 kl LIT nd 2023 sausio 27-28 d.

Pamokos metu mokiniai pradėjo rašyti asmenišką esę, taip pat liečiančią Vinco
Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.
Namų darbui: iš lapelyje pateiktų trijų temų išsirinkti rašyti apie vieną. Rašinėlis min. 300 žodžių. Bus įvertintas iki 40 balų. (Daugumą mūsų darbų įvertinu 10-25 balų). Įdavimo terminas: iki vasario 11 d.

Altoriu sesely esei temos 1 lapas

Geros savaitės!