9/10 kl LIT namų darbai 2023 sausio 6-7, 13-14 d.

Įkeliu visus likusius pusmečio darbus, kad galėtumėte užbaigti, kada jums yra daugiau laiko ar yra patogiau.

  • 1. Perskaityti biografinę informaciją apie rašytoją Vincą Mykolaitį Putiną ir atsakyti klausimus.

Vincas Mykolaitis-Putinas bio ir klausimai

  • 2. Pamokos metu skaitėme V. M. Putino romano “Altorių šešėly” 1 puslapio apibudinimą. Jei nebuvote pamokoje, prašau perskaitykite. Atsakyti pirmą ir antrą klausimus.

VM Putino Altorių šešėly ir klausimai

  • 3. Po to pradėjome skaityti “Altorių šešėly”ištrauką. Namų darbui perskaityti ištraukos p. 390-392 tik tas pastraipas, kurios apvestos kvadratu (stengiausi šiek tiek sutrumpinti ištrauką). Jums padėti taip pat įkeltas žodynėlis.

Altoriu sesely ištrauka

ALTORIŲ ŠEŠĖLY žodynėlis

Primenu, kad paskutinė diena įduoti pirmojo pusmečio darbus yra sausio 28. Sausio 28 dieną pirmasis pusmetis baigiasi.

Geros savaitės!