9/10 kl LIT namų d 2024 vasario 16-17

  • Pamokos metu laikėm testuką iš “Sibiro haiku” pristatymo (pptx ir Prezi). Jei nebuvote pamokoje, atlikti namų darbui.
  • Paskui, pasidalinome grupelėmis. Kiekviena grupė skaitė skirtingą “Sibiro haiku” ištrauką ir parašė santrauką. Jei nebuvote pamokoje, perskaityti įkeltą .ištrauką ir parašyti santrauką.
  • Buvo išdalinti nurodymai JAV LB Švietimo Tarybos rašinių konkursui, kurį rašysime mokykloje, kovo 1/2 d. Namų darbui pasirinkti vieną (1) iš dviejų siūlomų temų ir sukurti rašiniui planą (outline). Tikrinsiu sekantį savaitgalį.

Geros savaitės!

Sibiro haiku kvizas

Duobiu Kasimas 1-4

Rasiniu konkursas 2024 metai