9/10 kl LIT namų d 2023 kovo 10-11 d.

Namų darbų NĖRA…
nebent pamokoje nebuvote. Pasiskirstėme po 2-3 mokinių grupėmis ir atlikome įkeltą lapą apie Maironį ir jo eilėraštį “Lietuva brangi”. Paskui, jį kartu tikrinome. Darbą galima įduoti už dviejų savaičių.

PRIMENU ŠEŠTADIENIO PAMAINAI:
KOVO 18 d. jau bus marginami/dažomi margučiai. Prašome kiekvieno mokinio atsinešti po 5 virtus kiaušinius.
(Penktadienio pamaina dažys/skutinės kovo 24 d.) .

Geros savaitės!

Maironis Lietuva brangi