9/10 kl LIT Namų d 2022 vasario 4/5

2022.5.25.
NAUJAUSI KAHOOT LINK
PIRMOS DALIES
https://kahoot.it/challenge/01147608?challenge-id=158b4e7a-f5dc-4bc4-bbd1-3654161427f4_1652307897993

Prašau naudoti savo vardus, pavardės pirmutinį incialą ir klasės nr/raidę.
Jeigu sukursite skirtingą vardą, jūsų pažymys bus nulis (0).
Galima daugiau negu vieną sykį laikyti.

Sekančiam savaitgaliui perskaityti antrą “Atjunk” ištrauką/santrauką ir atlikti uždavinį antrajame puslapyje.
Sėkmės 🙂

ATJUNK Antra istrauka su zodynu