9/10 kl LIT Namų d 2022 lapkričio 4-5

Pamokos metu atsakėme 5 klausimus (užrašytus lentoje) apie projektą “Misija Sibiras”. Buvo galima naudoti informacinį lapą . Misija Sibiras factsheet

Kas nebuvote pamokoje prašau atsakyti namuose. Klausimai buvo:

1. Kiek buvo ištremta Lietuvos žmonių?
2. Koks buvo “Misija Sibiras” tikslas?
3. Kiek jaunų žmonių pareiškė norą dalyvauti ekspedicijose?
4. Kiek žmonių buvo išrinkti dalyvauti ekspedicijose?

5. Kurią dieną prasidėjo trėmimai iš Lietuvos?

Paskui, kaip įvadą sekančiai knygai, kalbėjome apie partizanus, kovojusius prieš Sovietų Sąjungos valdžią Lietuvoje 1944–1953 m. Žiūrėjome 12 s. LRT istorinio serialo “Laisvės kaina. Partizanai”.
Rodžiau planus slėptuvių, bunkerių, žeminių. 

Per paskutiniąją dienos pamoką vyko pristatymas JAV Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių jaunimo sąjungos projekto “Šaknys”. https://youtu.be/VWiL0y_D5cI

Namų darbui skaityti 2 lapus (knygos p. 158-159, 160-161) ištraukos iš Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”.

Geros savaitės 🙂