9/10 kl LIT Namų d 2021 gruodž 3-4

Prieš Padėkos dieną kalbėjome apie vaizdinius užrašus (“sketchnotes”). Kiekviena klasė lentoje piešiniais ir truputį žodžiais atvaizdavo santrauką iš romano “Ir vienąkart, Riči” pirmo skyriaus (p. 7-15). Keli pavyzdžiai yra įkelti į Google Classroom, po Classwork.

Praeitą savaitgalį diskutavome sekančią ištrauką iš “Ir vienąkart, Riči”. Užrašai  įkelti žemiau.  Man nesiseka dabar įkelti skaitinio–įkelsiu atskirai.

Pamokos metu pasidalinome į 2-3 mokinių grupes. Grupės kartu skaitė naują ištrauką. Išdalintuose plakatuose (posterboard) piešė antros ištraukos vaizdinius užrašus. Užbaigsime sekantį savaitgalį, pamokos metu.

Ir vienąkart Riči Opolskaite užrašai