8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2022.01.28 dienai

Sveiki aštuntokai!

Ateinančiam penktadieniui geografijos namų darbai yra:

    1.  PRATIMAI psl.  42
    2.  EKSTRA DARBAS:
      • Žiūrėdami į Pratimų psl. 15
      • Aiškiai nupieškite DABARTINES LIETUVOS SIENAS ant pereitoje pamokoje išdalinto žemėlapio “Baltų gentys – 12 amžius” 

Tiems kurie nebuvote pereitoje pamokoje arba neberandate lapo su “Baltų genčių” žemėlapiu, PRISEGU ŽEMĖLAPĮ PRIE ŠIO POSTO.

Ačiū! Pasimatysime ateinantį penktadienį.

Ramunė Kelečienė | 7P/8P Geografijos mokytoja | rkeleciene@maironis.org