8P Geografijos NAMŲ DARBAI 2021 m. lapkričio 12 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 20-26:

Padaryti PRATIMŲ knygoje psl. 18-22, su šiomis IŠIMTIMIS (“exceptions”):

Psl. 18 – PRATIMŲ knygoje atlikti TIKTAI klausimus #3 & #4 (NE #2)

Klausimą #2 atlikti ant atskiro lapo, vienoje pusėje, kas antroje eilutėje. Jūsų atsakymas bus surinktas ir jam paskiriamas pažymys.

Psl. 19 – atlikti TIKTAI klausimus #5 & #6 (NE #7)

Psl. 20atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 IR klausimo #3 TIKTAI VIENĄ DALĮ — “Kas saugoma šioje teritorijoje?” (NE kitas dalis, pvz. “Kaip vadinasi …” “Kur įsikūręs …” Išvardyk …” bei “Kokias pramogas …”)

Psl. 21 – atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 IR klausimo #3 TIKTAI PIRMĄJĄ DALĮ — “Kas parke SAUGOMA?” (NE antrąją dalį — “Ką parke PAMATYTI?”)

Psl. 22 – atlikti TIKTAI klausimus #1* & #2 (NE klausimą #4)

*PASTABA:  Saugomų teritorijų KONTŪRINIS ŽEMĖLAPIS (kuriame reikia pažymėti atsakymus į klausimą #1 puslapiuose 20-22) yra randamas PRATIMŲ knygoje psl. 54

DĖKUI visiems už jūsų sunkų darbą ir laiką. Buvome atsilikę dėl įvairių trukdymų paskutinių dviejų klasių bėgyje.  Namų darbų užduotis ateityje stengsiuosi padaryti trumpesnėmis.