8 KL. LITERATŪRA (SAUSIO 25, 2020)

Tęsiame temą K. Donelaitis “Metai”

Klasėje klausėmės I. Valinskienės skaitomos “Metų” ištraukos. Rekomenduoju bent keletą minučių paklausyti namuose, yptaingai tiems, kurių šeštadienį nebuvo mokykloje.

https://www.youtube.com/watch?v=zxMEXhCgFDQ

K. Donelaičio “Metai”:

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LF00/Kristijonas_Donelaitis._Metai.LF0900.pdf

Pirmas  8 eilutes išmokite mintinai:

Kristijonas Donelaitis

METAI

PAVASARIO LINKSMYBĖS

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą

Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,

Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė 

Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.

Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,

O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.

Primenu, kad tie, kurie nebuvote atlikę projekto, užduoto praeitą savaitę, privalo atnešti sekantį šeštadienį.

Jei kils klausimų, visuomet galite man rašyti nmockus@maironis.org