8 KL LITERATŪRA (LAPKRIČIO 16, 2019)

Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga1

Raštu atsakyti į klausimus, 4 klausimą praleiskite, jo atsakyti nereikia.

Mintinai išmokite pirmąsias 4 “Katekizmo” eilutes:

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit

Ir tatai skaitydami permanykit:

Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,

Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti“.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org