8 KL. LITERATŪRA (BALANDŽIO 18, 2020)

Sveiki, vaikai,

Tikiuosi, Jums puikiai sekasi, ir turiningai leidžiate laiką namuose.

Sekančiam šeštadieniui prašau atlikite šią užduotį:

Praeitą pamoką Jums buvo užduota pažiūrėti filmą “Knygnešys” (“Book Smuggler”).

https://www.youtube.com/watch?v=xXC3NTKAwo4

Sekančiai pamokai šį filmą turite aprašyti – labai detaliai, paminint filme išgirstus metus, vietovių pavadinimus, vardus, faktus, istorinius įvykius ir t.t. Galite įterpti ir tai, ką patys žinote apie spaudos draudimo laikotarpį Lietuvoje, apie knygų platinimą slaptu būdu ir pan. Jūs turite nemažai mano pateiktos informacijos, o dar daugiau jos galite rasti internete. Netingėkite paieškoti, paskaityti! Filmą reikės dar kartą peržiūrėti. O gal ir kelis kartus. Kai kurie vaikai labai prastai ir neišsamiai parašėte apie Antaną Baranauską ir Jo poemą “Anykščių Šilelis”. Noriu visų paprašyti, kad šiuos darbus atliktumėte detaliai, sklandžiai, su įvairiomis detalėmis. 3-4 sakinių darbas jokiu būdu nebus užskaitytas. Įsivaizduokite, kad turite parašyti pasakojimą/knygą pagal šį filmą. Sėkmės!

PRIMENU: tie, kurie dar neatsiskaitėte Kovo 14, 21 ir 28 darbų, turite juos pristatyti iki rytojaus vakaro, Balandžio 19, o ne paskutinę mokslo metų dieną. Be šio šeštadienio mums liko dar 3 pamokos, ir Jums bus užduoti nauji darbai, tad atidėlioti nėra tikslo.

Visuomet galite man rašyti, jei iškils klausimų.

nmockus@maironis.org

Likite sveiki!