7P GEOGRAFIJOS namų darbai LAPKR. mėn. 12 dienai

Remiantis VADOVĖLIO psl. 22-25 ir ATLASO psl. 6-7:

Padaryti PRATIMŲ knygoje psl. 10-15, su šiomis IŠIMTIMIS (“exceptions”):

Psl. 11 – atlikti TIKTAI klausimą #4 (NE #3)

Psl. 12 – atlikti TIKTAI klausimus #1 & #2 (NE #3)

Psl. 14 – atlikti TIKTAI klausimą #2 (NE #3)

Psl. 15 – atlikti TIKTAI klausimus #1 & #2(b), (c) (NE #2(a))

ATLASĄ BŪTINAI reikia grąžinti mokytojai šį penkt., lapkr. 12 d.!!

DĖKUI visiems už jūsų sunkų darbą ir laiką. Buvome atsilikę dėl įvairių trukdymų paskutinių dviejų klasių bėgyje.  Namų darbų užduotis ateityje stengsiuosi padaryti trumpesnėmis.