7P Geografijos NAMŲ DARBAI gruodžio 17 dienai (2021.12.17)

Mieli 7P geografijos klasės studentai,

Pasirodo, kad ateinantį penktadienį vis dėlto pamokos vyks visose disciplinose—tik bus sutrumpintos, nes po pamokų švęsime Kūčias ir šv. Kalėdas.

LABAI PRAŠOME ŠVENTIŠKAI APSIRENGTI. Nėra reikalo dėvėti ką nors formalaus, bet tik gražesnio (pvz., ne senus, nudėvėtus džinsus, “T-shirts” ar “sweatshirts”). Gal turite kokį nors Kalėdinį megztinuką? Gal juokingą? Gal pasipuoškite Kalėdinėm spalvom?

PENKTADIENĮ 2021.12.17 ATVYKĘ MOKYKLON PRAŠAU pasižiūrėkite į DIENOTVARKĘ, kuri būna iškabinta aukštesniosios koridoriuje ant sienos ir taip pat mokyklos raštinėje. Tokiu būdu žinosite kas, kada ir kur tą vakarą vyks 🙂  Dar tiksli dienotvarkė nepaskelbta …

Po pamokų bus mūsų (7P ir 8P klasių) Kūčios ir seks Kalėdinis baliukas. Mokykla parūpins maisto ir gėrimų!

Tie kurie gavote lapelius su paragrafu, kurį turėsite per Kūčias padeklamuoti, PRAŠAU IŠMOKITE ŽODŽIUS MINTINAI, kad nereikėtų nulenkus galvą skaityti …

Taip pat ATSINEŠKITE KŪČIŲ MALDOS IR DAINELĖS ŽODŽIUS, kuriuos gavote per mūsų Kūčių repeticiją pereitą penktadienį. Tiems kurių per repeticiją nebuvo, prisegu Kūčių maldos ir dainelės žodžius: KŪČIŲ MALDA & DAINELĖ 

Šią savaitę bandysiu kiekvienam studentui, kuris nėra atlikęs kai kurių namų darbų arba baudos už nepadarytus namų darbus nusiusti emailus, kad galėtumėte atostogų metų pasivyti. Kai baigsis pirmasis semestras sausio mėn. 21 dieną, tie kurie nebus atlikę namų darbus už tuos darbus gaus NULĮ. Kiekvienas nulis atsispindės jūsų semestro pažymiuose, kuriuos turės pasirašyti tėvai.

ŠTAI GEOGRAFIJOS NAMŲ DARBAI ATEINANČIAM PENKTADIENIUI 2021.12.17:

Perskaitykite VADOVĖLIO psl. 36-37 ir

Atlikite užduotis PRATIMŲ KNYGOJE psl. 24. 

Atsakydami į Klausimus #1 ir #2, vartokite KONTŪRINĮ ŽEMĖLAPĮ tame pačiame Pratimų knygos puslapyje–psl. 24.

Penktadienį pasimatome šventiškoje nuotaikoje!

Nuoširdžiai,

Ramunė Kelečienė, jūsų geografijos mokytoja