7P Geo. studentai kurie SKOLINGI pristatyti neatliktus namų darbus

Pereitam penktadieniui (2021.12.03) buvo užduoti šie namų darbai:

a. PRATIMŲ psl. 20-21 +

b. PRATIMŲ psl. 21 atsakyti į KLAUSIMĄ #4 ant ATSKIRO LAPO UŽ PAŽYMĮ – specifiniai buvo privaloma surašyti 3 BŪDUS KAIP ŠEIMA GALI SUMAŽINTI ANGLIES DVIDEGINIO (CO2) IŠMETIMĄ.

1. Šie studentai yra SKOLINGI:

Kinga TAMULIS ir Andrius VALINČIUS skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS

Benas DYŠA skolingas atsakyti PRATIMŲ psl. 21 KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

Aina STANIULIS skolinga atsakyti VISUS KLAUSIMUS PRATIMŲ psl. 21, įskaitant atsakyti KLAUSIMĄ #4 ANT ATSKIRO LAPO

2. Šie studentai taip pat skolingi priduoti VISUS NAMŲ DARBUS, nes jų pereitą penktadienį (2021.12.03) pamokoje nebuvo:

Nojus LATAKAS  ir Matas MARKOVAS

 

*** Dėkui jums visiems iš anksto. ***

PRAŠAU atlikite namų darbus, nes tie kurie NEATLIKS, semestro pabaigoje gaus NULĮ už kiekvieną neatliktą darbą. Už neatliktus namų darbus kuriems buvo statomas pažymys bus duodamas “F.”

Nuliai ir F pažymiai labai greitai susideda ir labai sumažins jūsų galutinį semestro geografijos pažymį!

DAR YRA STUDENTŲ KURIE NĖRA PADARĘ KAI KURIŲ NAMŲ DARBŲ IR BAUDOS RAŠINĖLIŲ UŽ DARBUS KURIŲ NEATLIKO ANKSČIAU PRAĖJUSIOMS PAMOKOMS.

TODĖL AŠ ATEINANČIĄ SAVAITĘ PASKELBSIU SĄRAŠĄ TŲ STUDENTŲ IR NEATLIKTŲ NAMŲ DARBŲ/BAUDOS RAŠINĖLIŲ. VISKĄ BUS PRIVALOMA ATLIKTI IKI SEMESTRO PABAIGOS.

Ačiū,

Ramunė Kelečienė