7kl istorijos namų darbai kovo 14, 21, 28d.

03/14/2020    Lietuvos krikštas, knygoje Gimtoji Šalis Lietuva    p.82-84
03/21/2020    Lietuva Vytauto Didžiojo Laikais, knygoje Gimtoji Šalis Lietuva    p.85-90
03/28/2020  Didžioji Pergalė, Gimtoji Šalis Lietuva   p. 90-95
Mokėti atsakyti į klausimus po kiekvienos pamokos, kurie yra knygoje.
Kaip matote, tai yra trijų šeštadienių pamokų medžiaga ir užduotys.
Geros kloties mokantis ir būkime sveiki!
 Jei turite klausimų, rašykite  smuriene@maironis.org