7 KL. LITERATŪRA (LAPKRIČIO 23, 2019)

Klasėje kalbėjome apie Baltijos Kelią BALTIJOS KELIAS

https://www.youtube.com/watch?v=LusFXolC8lU

https://www.youtube.com/watch?v=uV7cnpCKcO8

 

Namų darbas: parašykite rašinėlį “Dėkingumas” (Kas, Tavo manymu, yra dėkingumas? Už ką Tu esi dėkingas? Ar yra svarbu padėkoti? Ar Tau yra malonu padaryti kam nors ką nors gera ir sulaukti padėkos? Ar Tave skaudina/žeidžia, jei žmonės yra nedėkingi? Už ką mes gyvenime turėtume būti labiausiai dėkingi? Ar Tavo šeima švenčia Padėkos Dieną? Kodėl yra švenčiama Padėkos Diana?)

Taip pat pradėjome dar vieną pasakojamosios tautosakos žanrą – sakmes.

SAKMĖS – Mitologinės Sakmės

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@mairtonis.org