3-3-2023 Namu Darbai pp. 224-230

  1. Trumpai apibūdinkite kas buvo “dipukai”
  2. Kas buvo Lietuvos Diplomatinės tarnybos (LDT) pagrindinis siekis? 
  3. Kuris asmuo buvo LDT šefas nuo 1940 iki 1983?  
  4. Išvardinkite tris stripriausias lietuvių išeivijos organizacijas.
  5. Ką skelbė Helsinkio Baigiamojo akto pirmosios dalies, IV skyrius?
  6. Kurioj žymioj vietovėje netoli Šaulių suvažiuodavo dešimtys tūkstančių maldininkų?
  7. Kuris katalikiškas leidinys aprašė sovietų antireliginę veiklą ir propogandą?
  8. Kas buvo Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto (TTGK) pagrindinis siekis?
  9. Trumpai apibūdinkite kas buvo “disidentai”.
  10. Koks buvo tikslas Lietuvos laisvės lygos (LLL)?