3-24-2023 Namu Darbai pp. 243-248

  1. Kai Gorbačiovas reikalavo atšaukti skelbimą, koks buvo V. Landsbergio atsakymas?
  2. Sovietų plane, kas turėjo įsiveržti į AT-AS ir išvaikyti parlamentą?
  3. Kuria diena/metus SSRS tankai ir šarvuočiai jėga apsiautė TV bokšta Vilniuje?
  4. Kiek lietuvių žuvo per tą įvykį?
  5. V. Landsbergis ragino lietuvius užslopint pkytį, nepasiduoti provokacijomis ir _______ 
  6. Vasario 1991 apklausoje koks procentas balsuotojų balsavo už nepriklausomybę?
  7. Atkuriamasis Seimas priėmėbkonstitucinį įstatymą skebiant Lietuva _____
  8. Kuri tauta pirma pripažino Lietuvos (1990) Nepriklausomybę?
  9. Kuria diena, metus JAV pripažino Lietuvos Nepriklausomybę?
  10. Kaip Vakarųu diplomatai pravardino jaunimą energingai stojant į diplomatinį darbą?