3-17-2023 Namu Darbai pp. 237-242

  1. Kiek parašų buvo surinkta priešintis SSRS konstitucijos pataisomis?
  2. Kodėl “Baltijos Kelias” buvo įgyvendintas rugpjūčio 23d, 1989m (būtent šią datą) ?
  3. Maždaug kiek žmonių dalyvavo “Baltijos kelyje”?
  4. Per XX Lietuvos Komunistų Partijos suvažiavima, buvo nubalsuota atsiskirti nuo ____
  5. Kokiais grasinimais Maskva bandė sustabdyti atkūrimo veiklą Lietuvoje?
  6. Kuris SSRS vadas apsilankė Lietuvoje 1990 vasario 11-13?
  7. Per LSSR Aukščiausios Tarybos rinkimus kovo 1990, kiek vietų laimėjo Sąjūdis?
  8. Kurią dieną/metus LSSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę?
  9. Kuris asmuo buvo išrinktas tarybos pirmininku per LPS steigiamąjį seimą?
  10. Kaip skyrėsi Kovo 11-tos aktas nuo Vasario 16-to akto?