3-10-2023 Namu Darbai pp. 231-236

  1. Kurios dvi kultūrinės kryptys susiformavo Europoje septintame dešimtmetyje (1960’s)?
  2. Ko siekė sovietų hipiai (nesiderino su ‘homo sovieticus’)?
  3. Kuris asmuo 1972m susidegino šaukdamas “Laisvę Lietuvai”? 
  4. Kuri organizacija skaitoma pirmoji nacionalinio išsivadavimo organizacija?
  5. Ką įsteigė lietuvių inteligentų būrys birželio 3, 1988? 
  6. Kiek disidentų ir valdžios atstovų dalyvavo iniciatyvinėj LPS grupėje?
  7. Pradiniame etape, Sąjūdis sekė kurią M. Gorbačiovo programa? 
  8. Trumpai apibūdinkite pirmuosius LPS mitingus.
  9. 1988 spalio pabaigoje, maždaug kiek narių priklausė LPS?
  10. Steigiamajame suvažiavime, kiek buvo korespondentų iš užsienio šalių?