Registracija

(English below)

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS (MLM)                                                    2022 – 2023 MOKSLO METŲ REGISTRACIJA

Šiuo metu MLM lankančių mokinių, jų brolių ir sesių registracija vyks nuo 2022 m. gegužės 7 d. iki liepos 1 d.

(Nuo liepos 15 d. į laisvas vietas bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.)

KAS gali registruotis?

 • Šeimos, kurios sumokėjo mokslapinigius už 2021-2022 mokslo metus.
 • Šiuo metu MLM lankantys mokiniai, jų broliai ir sesės. 
 • Vaikai į prieš darželio PD  klasę yra priimami sulaukę 4 metų iki rugsėjo 1 dienos, į darželio klasę nuo 5 metų.  Su kiekvieno naujo mokinio registracija privaloma atsiųsti gimimo liudijimo kopiją.

NAUJIENA!!!                                                                                                                                               2022-23 mokslo metų mokinių registracija vyks internetu. Nuorodą i registraciją rasite čia: https://portal.maironis.org

Internetinės registracijos instrukcijos:

 • Atsidarius registracijos nuorodą https://portal.maironis.org kiekviena šiuo metu MLM lankanti šeima, pirmiausia, turi susikurti savo šeimos paskyrą  (spausti “Sign-up now” nuorodą).
 • Kuriant paskyrą BŪTINA naudoti e-mail adresą, kuriuo gaunate MLM naujienlaiškius (būtent, šį laišką). Sukūrus šeimos paskyrą į jūsų duotą e-mail adresą, jums bus išsiųsta patvirtinimo nuoroda. Jei sistema jūsų e-mail adreso neranda, prašome kreiptis į registracija@maironis.org
 • Prisijungus prie registracijos sistemos, puslapio viršuje, dešinėje pusėje spauskite “Register now” skirtuką (tab).
 • Paspaudus “Register now” skirtuką jums atsidarys langas su jūsų šeimos ir šiuo metu MLM lankančių vaikų informacija. Patikrinkite ir pataisykite esamą informaciją, jei yra pasikeitimų.
 • Jei norite užregistruoti jaunesnį brolį/seserį spauskite “Add new” skirtuką( tab). Užpildykite visus privalomus laukelius. Užregistravus naują mokinį/ę, prašome atskiru e-mail’u atsiųsti mokinio gimimo liudijimo kopiją į registracija@maironis.org
 • Sekančiame puslapyje jūs galėsite pasirinkti pilną ar dalinę mokslapinigių sumą, užsisakyti MLM metraštį, marškinėlius, paaukoti mokyklai. Būtina susipažinti su MLM mokinių ir tėvų gairėmis bei priimti atleidimo nuo atsakomybės formą.
 • Registracijos apmokėjimo puslapyje pasirinkite mokėjimo formą:
 • Quick Pay (Zelle) naudojant mokyklos el. paštą registracija@maironis.org “Memo” skiltyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.
 • Siunčiant čekį paštu mokyklos adresu: Maironis Lithuanian School, 14911 E 127th St., Lemont, IL 60439.
  Apmokėjimo čekį išrašyti “Maironis Lithuanian School” vardu.
 • Mokant grynais (cash) rašykite į registracija@maironis.org
 • Pateikus registraciją į jūsų email bus atsiųstas patvirtinimo laiškas.

Jei turite klausimų ar neaiškumų prašome rašykite į registracija@maironis.org arba kreipkitės į MLM administraciją penktadienį ir šeštadienį mokyklos darbo laiku iki mokslo metų pabaigos (gegužės 21 d.) tel 630-257-0888.                                  

 

                                       MAIRONIS LITHUANIAN COMMUNITY SCHOOL (MLM)                                         2022 – 2023 SCHOOL YEAR REGISTRATION

 Registration of currently enrolled MLM students and their siblings  begins                                                                             May 7 until July 1, 2022                                                                        (Students on the waiting list will be accepted starting July 15.)

WHO may register?

 • Families who have fully completed payment of 2021-22 tuition
 • Currently enrolled students and their siblings
 • Preschool students must turn 4 years old by September 1, 2022, or kindergarten – 5 years old.  All new student registrations must include a copy of the birth certificate.

ATTENTION!!!

2022-23 registration is to be completed online. Links to registration are here: https://portal.maironis.org

Online registration information:

 • Open the registration link. https://portal.maironis.org    The first step for currently enrolled families is to create your family’s account (click “Sign-up now”).
 • When creating your account, PLEASE use the email address by which you receive MLM updates (namely, this one). When you create an account, confirmation will be mailed to the given email address. If the given email address is NOT in our files, the process will stop. Please contact registracija@maironis.org
 • Once your registration account is created, click “Register now” on the top right.
 • Window will open with current information for family and enrolled student(s). Please review and make corrections as necessary.
 • To register siblings, click the “Add new” tab.  When registering a new student, please send the student’s birth certificate via separate email to registracija@maironis.org 
 • On the next page, you may choose to pay tuition in full or in installments, purchase the yearbook, t-shirts, and/or donate to our school. You are required to read the MLM Parent and Student Handbook and agree with the liability waiver.
 • On the tuition page, please indicate one of the following  forms of payment:
 • Quick Pay (Zelle) using this school email:  registracija@maironis.org         Memo must include students’ first and last names.
 • Personal check, mailed to the school address: Maironis Lithuanian School, 14911 E 127th St., Lemont, IL 60439. Make a check payable to “Maironis Lithuanian School.” Add students’ first and last names to Memo.
 • If paying cash please contact registracija@maironis.org
 • When registration is submitted, you will receive a letter of confirmation.

Questions? Please contact us at registracija@maironis.org  or call the MLM administration office during Friday/Saturday school hours until the end of the school year, May 21, tel 630-257-0888.