2019 gruodžio 6-7 LITERATŪRA 9/10 klasių

Dėl įvairių priežasčių pavėluotai įkeliu pereitos savaitės namų darbus. Dėl to duodu dar savaitę arba iki kalėdinių atostogų pabaigos juos įduoti.

Pereitą pamoką pradėjome naują paaugliams beletristikos kūrinį, “Ir vienąkart, Riči”. Pradėjome skaityti įvadą; prašau užbaigti skaityti namie:

Ir vienąkart Riči užrašai 1 (1)

Kalbėjome apie pagrindinio veikėjo charakterio apybraižą (characterization), tai sukurti 12 eilučių laisvos formos (freeform) biografinį eilėraščiuką,. “Iš kur aš”. Žemiau pavyzdžių anglų ir lietuvių kalbomis:

Iš kur aš

See the source image