2-3-2023 Namu Darbai pp. 206-211

  1. Kaip vadinosi sovietų/komunistų valstybės saugumo organizacijos?
  2. Kuris asmuo virš 30 metų vadovavo LKP Centro Komitetui?
  3. Kaip Stalinas tikėjosi ‘nupirkti’ lietuvių palankumą jo režimui?
  4. Pagali kurią teisę lietuviai priešinosi vyrų mobilizacijai į Raudonąją kariuomenę? 
  5. Iš viso, maždaug kiek gyventojų Lietuva neteko Sovietų okupacijos metu? 
  6. Kaip pasikeitė situacija Lietuvoje po Stalino mirties?
  7. Iš ko Lietuva tikėjosi veiksmo sugrąžinti nepriklausomybę pavergtom tautom ?
  8. Kur vyko pagrindinė antisovietinė partizanų veikla?
  9. Maždaug kiek Lietuvos partizanų buvo 1944 -1946 laikotarpyje?
  10. Išvardinkite keletą būdų kaip partizanai priešinosi okupantams.