2-3-2023 Namu Darbai pp. 140-150

  1. Kuri organizacija planavo perversmą Kaune?
  2. Kuris Lenkijos generolas su kariuomene įžengė į Vilnių spalio 9 d, 1922 m?
  3. Kurie du miestai (vietovė) sukėlė svarbiausias teritorines problemas Lietuvai?
  4. Ką ‘oficialiai’ nusprendė sausio 8 d 1922 rinkimai Vilniaus krašte? 
  5. Kas buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku?
  6. Seimas įtvirtino, kad Lietuvos aukščiausioji valdžia priklauso________ 
  7. 1922 m vasario 15 d kokį įsakymą priėmė Steigiamasis Seimas?
  8. Į valstybės žemės fondą buvo paimtos (konfiskuojamos) kokios žemės?
  9. Iš žemės fondo, kam pirmiausiai buvo dalinamos žemės?
  10. Ką nustatė 1922 rugpjūčio 9d. Piniginio vieneto įsakymas ?