2-10-2023 Namu Darbai pp. 211-214

  1. Kur partizanai slėpdavosi nuo priešų?
  2. Kokius dokumentus Skirmantas ir Mažytis nugabeno į laisvąjį pasaulį?
  3. Kokiu vardu pasivadino partizanų organizacija vasario 2-22 1949 suvažiavime?
  4. Kas buvo išrinktas tos organizacijos Tarybos prezidiumo pirmininku?
  5. Trumpai apibūdinkite kas buvo “stribai”.
  6. Kaip MGB-KGB elgėsi su žuvusiais partizanais?
  7. Kuris partizanų vadas (vienas iš paskutinių) buvo suimtas 1956 m?
  8. Tarp 1944 ir 1953m, kiek partizanų nukovė MGB organai?
  9. Naikindami privatinę nuosavybę (žemes), ką steigė sovietai Lietuvoje?
  10. Trumpai apibūdinkite kas buvo “buožės”