12-9-2022 Namu Darbai pp. 177-182

  1. Koks buvo tikslas Baltijos antantės (sudaryta Ženevoje 1934 m. rugsėjo mėn.)
  2. Kurio asmens nacionalinio saugumo strategija buvo “nepriklausomybė svarbiausia”?
  3. Ką Lenkija reikalavo iš Lietuvos kad užmegzti santykius (hint: Vilnius)? 
  4. Išvardinkite du rezultatus/pasekmes Lietuvos priėmimo Lenkijos ultimatumo.
  5. Kokiais būdais vokiečių įtaka trukdė Lietuvos kontrolę Klaipėdoje?
  6. Koks buvo rezultatas antivalstybinio teismo kuris baigėsi kovo 26, 1935? 
  7. Kuris vokiečių ministras įteikei J. Urbšiui ultimatumą liečiant Klaipėdą? 
  8. Kada buvo pasirašyta Klaipėdos teritorijos perdavimo sutartis?
  9. Kuris Vokietijos valdovas atplaukė į Klaipėdą sveikinti gyventojus?
  10. Maždaug ______ procentų Lietuvos eksporto ėjo per Klaipėda tuo metu.