12-9-2022 Namu Darbai pp. 104-109

  1. Vienos kongrese 1815 m. buvo sudaryta _________ karalystė.  
  2. Kurio Vilniaus Universiteto studento poezija pagarsėjo per visą Europą (1820’s)
  3. Ką skelbė karalystės Seimas 1830 metais?
  4. Kodėl Lietuvoje spontaniškai prasidėjo Sukilimas 1831 m?
  5. Maždaug kiek kovotojų dalyvavo sukilime Lietuvoje ?
  6. Kuri dvarininikaitė tapo kapitonė ir sukilimo legenda? 
  7. Kodėl Vilniaus Universitetas buvo uždarytas 1832 m? 
  8. Aleksandras II 1861 m. pasirašę manifesta panaikinant _________________.
  9. Kas (kurie žmonės) priklausė “Raudoniesiems”?
  10. Kodėl “Raudoniesiems” nepasisekė sukilti prieš carą 1863 m?