12-2-2022 Namu Darbai pp. 98-103

  1. Kaip vadinosi vietinio valdymo vienetas, sudarytas iš apskričių? 
  2. Kaip vadinosi caro-skiriamas pareigūnas kuris kontroliavo keletą administracijų?
  3.  Po 1801 į kokias dvi dalis buvo Lietuva padalinta?
  4. Kiek metų buvo privaloma vyrams tarnauti Rusijos kariuomenėje?
  5. Kas buvo reorganizuota pagal Europos modelį 1803 m?.
  6. 1807 m, iš Prūsijos gautą Lenkijos žemę tapo _________ kunigaikštystė. 
  7. Kas tapo Prancūžijos imperatorium 1804 m? 
  8. Su kuo jis pradėjo karą 1812 m?
  9. Kaip pasikeitė valdžia (vyriausybė) Lietuvoje karo metu?
  10. Karui pasibaigus, kuri tauta okupavo Lietuvą?