11-4-2022 Namu Darbai pp. 154-156

  1. 1922 spalio I Seimo rinkimuose, kuri grupė laimėjo daugiausia vietų (atstovų)?
  2. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 21, 1922?
  3. Kas sudarė naują valdančiąją koalicija po III Seimo rinkimų?
  4. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu po III Seimo rinkimų?
  5. Duok keletą pavyzdžių kaip III Seimas įvedė demokratinę santvarką?
  6. Kokiais būdais III Seimas taupė lėšas?
  7. Kaip buvo (opozicijos) pavadinta grėsmė iš komunistų? 
  8. Kas Lietuvoje įvyko gruodžio 17 d, 1926 m? 
  9. Kodėl prezidentas Grinius sutiko atsistatydinti?
  10. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 19, 1926?