11-18-2022 Namu Darbai pp.167-176

  1. Kokiomis kalbomis Lietuvos žydai susikalbėjo su lietuviais? 
  2. Kuria politinę pusę / grupę žydai dominavo?
  3. Kurios tautybės žmonės sudarė maždaug 3.2 procentus Lietuvos gyventojųI
  4. švardinkite A. Smetonos režimo prioritetus.
  5. Kas buvo Pedagoginio instituto pagrindinis tikslas?
  6. Kokiomis salygomis galėjo įsikurti profesionalia opera ir baletas Lietuvoje? 
  7. Išvardinkite pora tikslų Antano Smetonos lituanistikos instituto. 
  8. Kiek lietuvių kalbos žodžių pateikta pilname (20 tomų)  žodyne?
  9. Koks buvo (ir iki šiol yra) svarbiausias sportas Lietuvoje?
  10. Į kurias šalis emigravo lietuviai?