11-11-2022 Namu Darbai pp. 158-164

  1. Derybose su Lenkija, Augustinas laikė kad ______ klausimas nėra išspręstas.
  2. 1927 m. Tautų Sąjungos Taryboje, kas uždavė Voldemarui klausima “karas ar taika?”
  3.  Ką Smetona paskelbė/įvedė 1928 m, gegužės 15 d?
  4. Trumpai apibūdinkite kaip prezidento valdžia pasikeitė po to skelbimo.
  5. Kaip pasivadino radiklalių tautininkų organizacija? 
  6. 1929 rugsėjo 19 d, Smetona privertė kam atsistatydinti ? 
  7. Po to įvykio, kas buvo Smetonos paskirtas ministras pirmininkas? 
  8. 1930 m Lietuva šventė _____________  500 metų jubiliejų?
  9. Trumpai apibūdinkite J. Tūbelio konservatyvią ūkišką teoriją? 
  10. Kariuomenėje įtaikingi nacionalistai 1934m bandė ką sugražint į valdžią?