10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

VISUOMENĖS MOKSLO ANTRO SEMESTRO PAMOKŲ IR NAMŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS

Mieli dešimtokai,

Pereito šeštadienio pamokoje buvo išdalinti pamokų ir namų darbų tvarkaraštis.  Jais vadovausimės iki metų galo, nebent pasikeis mokyklos kalendorius.  Apie pasikeitimus pranešime iš anksto.

Namų darbai turi būti įduoti šeštadienį po uždavimo, bet ne vėliau kaip dvi savaites po uždavimo. Pavyzdžiui: Namų darbas Nr.2 yra užduotas vasario 8 dieną. Jį reikia įduoti vasario 15 dieną.  Išimtinais atvejais gali įduoti ne vėliau kaip vasario 2019-2020 mokslo metu tvarkaraštis Maironio 10 A ir B klases dieną.

Tvarkaraščio kopiją prisegu prie šio namų darbų laiško.