10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas

Pamokos tema:    Lietuvos Vyčiai

Mieli dešimtokai, praėjusį šeštadienį buvo pirmoji šių mokslo metų visuomenės mokslo pamoka.  Jos metu buvo išdalinti vadovėliai.  Vadovėlio gale yra namų darbų užduotys.  Namų darbai yra atliekami ant atskiro lapo, bet ne vadovėlyje.  Klausimai atsakomi pilnai, gražia lietuvių kalba, pilnais sakiniais ir tokia rašyba, kad mokytojas galėtų išskaityti.  Ateinančiam šeštadieniui reikia perskaityti pirmus šešis puslapius vadovėlyje ir atlikti pirmąjį namų darbą.  Namų darbą reikia įduoti šį šeštadienį, vasario 8 dieną.