10 klasių kovo 28 dienos Istorijos užduotys

Šiandien skaitome XII bilietą. Svarbiausi dalykai į ką atkreipti dėmesį: kada prasidėjo II pasaulinis karas, kada Lietuva atgavo Vilniaus kraštą, kada buvo Lietuva okupuota,  inkorporuota į Sovietų sąjungą, kada prasidėjo II pasaulinis karas Lietuvoje?

Užduotis. Pagalvokite ir parašykite savo nuomonę 6_8 sakiniais: o ką Lietuva galėjo padaryti kitaip ir kas būtų galbūt įvykę kitaip nei įvyko,  jeigu Lietuva būtų pasipriešinusi Sovietų okupacijai?