10-28-2022 Namu Darbai pp. 151-153

  1. Pagal Versalio sutartį, Klaipėdą valdė _____________ administracija.
  2.  Kokiu būdu E. Galvanauskas nusistatė atgauti Klaipėdą?
  3.  Kokiais būdais Lietuvos valdžia bandė palaikyt/pritraukti Klaipėdos gyventojus?
  4. Kodel Vokietija buvo palanki Lietuvos planui liečiant Klaipėdą?
  5. Kuri ‘sukileliu’ grupė įsikūrė sausio 6d. 1923?
  6. Kas įvyko Klaipėdoje sausio 9 d. 1923?
  7. Kiek žmonių žuvo per sausio 1923 sukilimą Klaipėdojė? 
  8. Kada Tautos Sąjungą priėmė Memelio Konvenciją ir Statutą? 
  9. Koks procentas/nuošimtis gyventojų Klaipėdoje buvo skaitomi lietuviais?
  10. Iš prekybinio atžvilgiu, kodėl Klaipėda yra tokia svarbi (ypač žiemos metu)?