1-27-2023 Namu Darbai pp. 201-205

  1. Vokiečių vadovybė nusprendė užkariautuose kraštuose likviduoti________.
  2. Išvardinkite pagrindines civilinės valdžios (su generaliniu komisaru) darbus.  
  3. Maždaug kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežti į Vokietiją dirbti karo pramonei?
  4. Vietoj ministeriju ir ministrų, iš ko buvo (vokiečių) sudaryta Laikinąja vyriausybė? 
  5. Kaip pogrindžio spauda vadino savivalda kuri padėjo vokiečiams išnaudoti Lietuvą? 
  6. Išvardinkite pagrindines tautos-išlaikymo organizacijas kurios įsikūrė karo metu. 
  7. Kaip gestapas reagavo į Lietuvos boikotą suformuoti Waffen SS diviziją ?
  8. Ko siekė lietuviai Kaune-sušauktam Lietuvių konferencijoje?
  9. Kuris asmuo vadovavo Vietinei rinktinei (Lietuvos kariuomenei)?
  10. Kas padėjo Lietuvai išvengti didesnių masinių represijų ir gyventojų nuostolių?