1-27-2023 Namu Darbai pp. 135-140

  1. Palei gruodžio 11-tos 1917 m. rezoliuciją, kas būtų anuliuojama?
  2. Kurią dieną/ metus Lietuva skelbė savo nepriklausomybę?
  3. Kas buvo pirmas Lietuvos prezidentas?
  4. Kuris asmuo buvo kviestas suformuoti ministrų kabinetą?
  5. Kuri grupė norėjo “išlaisvinti” Lietuva iš vokiečių “okupacijos”?
  6. Dėl ko Lietuva turėjo pasiskolint 100 mln markių iš Vokietijos 1918 m.?
  7. Gintis nuo priešų, 11/23/1918 Lietuva oficialiai pradėjo formuoti  _________
  8. Kaip vadinosi jungtinė vokiečių-rusų kariuomenė vadovaujama P. Avalovo?
  9. Kurios valstybės kariuomenė užėmė Vilnių, nugalėdami bolševikus?
  10. Versalyje, Lietuvos delegacija iškėlė klausimą apie kurią teritoriją?