1-20-2023 Namu Darbai pp. 122-134

  1. Išvardinkite vieną tikslą rezoliucijos iš gruodžio 4-5 Didžiojo Vilniaus Seimo
  2. Kuri lietuviška politinė grupė buvo stipriausia tuo metu?
  3. Išvardinkite vieną siekį / tikslą Lietuvos Demokratų partijos.
  4. Išvardinkite vieną svarbų darbą kurį atliko mokslo draugijos
  5. Ką lietuvių ir lenkų intelektualai drauge, solidariai, bandė atkurti Vilniuje?
  6. Kuris įvykis pradėjo Pirmąjį Pasaulinį Karą?
  7. Vokietija ir Austrija imperatoriaus aktu siekė atkurti kurią valstybę?
  8. Kas įvyko (prasidėjo) Rusijoje vasario 23 d, 1917m?
  9. Kokia buvo rugsėjo 18-22 Konferencijos pagrindinė rezoliucija?
  10. Kas buvo naujai įkurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas?