1-13-2023 Namu Darbai pp. 186-191

  1. Kokia buvo padėtis Vilniuje 1940 m pradžioje (kokie sunkumai)?
  2. Kuo Molotovas (Merkiui) absurdiškai apkaltino Lietuvą? 
  3. Ką iš Lietuvos reikalavo Sovietų birželio 14 d ultimatumas?
  4. Svarstydami priešintis ginklu, kokią nuomonę turėjo Lietuvos kariuomenės vadai? 
  5. Po to kai Lietuva priėmė Rusijos ultimatumą, ką padarė A. Smetona?
  6. Kaip vadinosi sovietų įvestas valdymas okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? 
  7. Kas tuo metu (birželio 1940 m viduryje) tapo Lietuvos prezidentu?
  8. Kas tapo “Liaudies vyriausybės” užsienio reikalų ministras?
  9. Birželio 1940 m pabaigoje, kokius pakeitimus įvedė Lietuvos vyriausybė?
  10. Sovietai reikalavo, kad jų valstybiniam bankui būtų pervesta __________.