1-06-2023 Namu Darbai pp. 183-185

  1. Kokį įstatymą Lietuvą ratifikavo 1939 m sausio 10 d ?
  2. Kas (kurie 2 atstovai) pasirašė nepuolimo sutartį rugpjūčio 23d. 1939m?
  3.  Trumpai apibūdinkite tos sutarties slaptą protokolą. 
  4. Kodėl Lietuva nutarė neužimti Vilnių karine jėga?
  5. Lygtai gindami nepriklausomybę, kas įsiveržę į Lenkiją rugsėjo 17, 1939 m?
  6. Koks buvo Lietuvos likimas palei slaptą protokolą 9/28 sienų ir draugystės sutarties? 
  7. Kuris asmuo spaudė J. Urbšį pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį? 
  8. Pagal sutartį, kiek Sovietų karių turėjo būt įleidžiami į Lietuvą?
  9. Spalio 10, 1939 Lietuva pasirašė ___________ perdavimo sutartį?
  10. Kokia frazė apibūdino lietuvių padėti po Vilniaus atgavimo?