MOKSLO METŲ KALENDORIAUS PAKEITIMAI

Lapkričio 27-28 d.
Padėkos dienos savaitgalis–atostogos, pamokų NEBUS. Linkime gražios šventės su savo artimaisiais.

Gruodžio 4-5 d.
Sekančią savaitę po Padėkos dienos atostogų VISOS klasės dirbs NUOTOLINIU BŪDU. Mokiniai, kurie mokėsi patalpose, toliau dirbs su tais pačiais mokytojais. Savaitės bėgyje klasės mokytojai siųs tėvams ZOOM kvietimus ir instrukcijas .

 Gruodžio 11-12 ir 18-19 d.
Kaip dirbsime toliau, MLM Administracija dar nenusprendė. Sprendimus padiktuos Covid-19 situacija. Pranešime vėliau.

Šeimos šventėms artėjant ir orams atvėsus, primename MLM šeimas laikytis paprasčiausių sveikatos nurodymų–dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir dažnai plautis rankas. Keliaujančius svetur raginame gerai apsisaugoti ir taip pat apsaugoti mus, čia likusius–karantinuokitės sugrįžę, jei tik įmanoma ar reikalinga. 

Pagarbiai,

MLM Administracija

PD-2 klasių mokiniams ATVYKSTANTIEMS į klases

 • Penktadienio pamokos vyksta 4:30-8:30 v.v.
 • Šeštadienio pamokos vyksta   8:45-1:15 v.p.p.

Čia galima pasitikrinti, kurios valstijos yra sąraše dėl karantino: https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html

PD-2 klasių mokiniams besimokantiems NUOTOLINIU būdu
dirba Zoom platformoje. 

 • tik penktadienio vakarais 5:00-7:30 v.v.

3-6 kl.  ir LK mokiniai mokosi NUOTOLINIU būdu  Zoom platformoje. 

 • Penktadienio valandos 5-7:30 v.v.
 • Šeštadienio valandos 9:30-12:30 v.p.p.

7-10 kl. mokiniai mokosi NUOTOLINIU būdu Google Classroom platformoje.

 • Penktadienio valandos 5-7:30 v.v.
 • Šeštadienio valandos 9:30-12:30 v.p.p.

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

 1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
 2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
 3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
 4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija