Sveiki tėveliai,

kviečiame į mūsų mokyklos 60- mečio pokylį!!!
Tai puiki proga sužinoti mokyklos atsiradimo istoriją ir geriau susipažinti su jūsų vaikų klasės draugų tėveliais ir visiems pasijausti mokyklos dalimi!!! Nes jūs juk esate mokyklos dalis!!!

Galite rezervuoti pavieniui arba sudaryti stalus nuo 10 iki 12 asmenų.


Rezervacijos: mokyklos  raštinėje mokyklos darbo metu penktadienį ir šeštadienį.
Arba telefonu, Monika Dabrovolskytė: 1-630-853-5603.


Spalio 26d. (šeštadienį) vyks MLM Visuotinis susirinkimas ir tarybos narių rinkimai. Tarybai reikia pasišventųsių, energingų ir sumanių tėvelių.  Norintys kandidatuoti į Tarybą, užpildykite ir įteikite  Kandidato anketą iki spalio 12d.  Kandidato anketa yra prisegta prie šio laiško, taip pat, anketą bus galima pasiimti mokyklos raštinėje. Užpildytą anketą galima atsiųsti paštu adresu: Maironis Lithuanian Community School, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439, e-paštu: mlmtaryba@maironis.org, arba atnešti į mokyklos raštinę su nuoroda: “Rinkimų komisijai”.  Kandidato anketa


Foto dienos.

Klasės bus fotografuojamos pagal šį tvarkaraštį:   

penktadieninė pamaina   

spalio 18 d.   4-10 klasės

šeštadieninė pamaina

spalio 19 d. 3-6 klasės, LK, DB ir 7A

spalio 26 d.7-10 klasės

MLM administracija

Announcement

MIELIEJI

Maironio Lituanistinė Mokykla švenčia 60-ties metų jubiliejų!

Maloniai kviečiame visus mokyklos absolventus, buvusius ir esančius mokytojus, mokinių tėvelius ir visą bendruomenę švęsti su mumis kartu! 60-mečio pokylis įvyks 2019 m. spalio 19 d., 6 v.v., PLC R. Riškus salėje.

Jau galima rezervuoti stalus.

Kaina suaugusiems – $60, studentams – $45 (nuo 18 iki 25 m.)

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

Knygą galėsite įsigyti MLM pokylio metu.

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija