MAIRONIO MOKYKLOS VADOVĖLIŲ GRĄŽINIMAS IR REGISTRACIJA

MAIRONIS SCHOOL TEXTBOOK RETURN AND REGISTRATION (English below)

Mieli MLM Tėveliai,

Siunčiame nuoširdžius sveikatos linkėjimus. Džiaugiamės, kad Jūsų ir technologijų pagalba užbaigėme šiuos sudėtingus 2019-2020 mokslo metus. Visiems triskart—VALIO!

Mokyklos vadovėlių grąžinimas vyks dvi dienas—penktadienį ir šeštadienį, birželio 5 ir 6 d. Nesvarbu, kurią pamainą jūsų šeima lanko—galite atvežti vadovėlius jums patogią dieną. Prašome sugrąžinti mokyklos nuomojamus vadovėlius šiomis nustatytomis valandomis, pagal MOKINIO PAVARDĘ.

PENKTADIENĮ birželio 5d. PRIIMAME ABIEJŲ PAMAINŲ KNYGAS

Mokinio (-ės) pavardė

A-G…Nuo 5-6 v.v.

H-O…Nuo 6-7 v.v.

P-Ž…Nuo 7-8 v.v.

ŠEŠTADIENĮ birželio 6d. PRIIMAME ABIEJŲ PAMAINŲ KNYGAS

Mokinio (-ės) pavardė

A-G…Nuo 10-11 v.r.

H-O…Nuo 11-12 v.r.

P-Ž…Nuo 12-1 v.r.

Nuomojamų vadovėlių sąrašas 2019-20 mokslo metams

Taip pat bus priimamos ir BIBLIOTEKOS/skaitymo konkurso knygos, bei REGISTRACIJOS anketos/ mokslapinigiai sekantiems mokslo metams. Labai prašome sumokėti nors $100 ir rezervuoti vietą mokykloje. MLM administracijai neįmanoma planuoti sekančių metų nežinant mokinių skaičiaus. Kaip MLM Taryba pranešė, jeigu negalėsime grįžti mokytis į klases, mokslapinigiams bus taikoma nuolaida. MLM Tarybos paskutinį e-mail rasite čia.
Pastaba: kartais mokyklos e-mail nueina jums į SPAM. Svarbu, kad e-mailai  mlmtaryba@maironis.org ir  info@maironis.org būtų įrašyti į jūsų e-mailų kontaktų sarašą. Serveriai žinos, kad jūs pageidaujate gauti šiuos laiškus ir nesiųs jų į SPAM.

Atsižvelgiant į sveikatos reikalavimus, nebus priimami ne-mokykliniai daiktai iš namų, pvz dovanėlės mokytojams. (Norint mokytojus pasveikinti/ jiems padėkoti, galima atsiųsti el-paštu laiškelį, el-atvirutę, ar el-dovanų kortelę. Dėkojame iš anksto už supratimą.)

DĖMESIO:

—PLC pastatas bus UŽRAKINTAS. Nebus įmanoma įeiti nei į klases, nei į tualetus.

—Atvyksiantys privalo likti savo MAŠINOSE.

—Iš anksto paruoškite vadovėlius grąžinti PAGAL KLASĘ: į kiekvieną vadovėlį įdėkite lapelį su užrašu: mokinio vardas/ pavardė, klasės numeris, mokytojo pavardė.

—Važiuosite link pagrindinio Maironio mokyklos įėjimo (PLC rytinėje pusėje)

—Sustosite prie klasių staliukų: PD/D/1/2/3…4/5/6/LK…7/8/9/10.

—Privažiavus prie klasės staliuko, MLM darbuotojas priims vadovėlius pro mašinos langą. Šeimos lieka MAŠINOSE.

—Registracijos bus priimamos toliau, pravažiavus pro klasių stotis.

Dėkojame MLM šeimoms ir mokytojų kolektyvui, kurie padės surinkti vadovėlius ir paruošti juos sekančių mokslo metų mokiniams.

Mes pasiilgome jūsų! Lauksime rudenėlio!

Dėkojame už supratimą ir palaikymą.

MLM Administracija

In English here

 

MLM administracija praneša, kad 2020-21 moklso metų registracija 
Prašome labai atidžiai perskaityti  registracijos informacijos laišką. Spausti čia.

Registration information letter in English. Press here.

 

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija