Mieli tėveliai,

jau visai ne už kalnų Padėkos dienos atostogos. O tai reiškia, kad įpusėjo pirmas semestras. Neatidėliokite namų darbų atlikimo.
Kaip paaiškinti vaikui, kam reikalingi namų darbai?  Leiskite vaikui suprasti, kad atlikti namų darbus reikalauja mokytojas, kad jie turi prasmę ir kad taip yra ugdoma kiekvieno moksleivio atsakomybė. Dar labai svarbu, kad vaikas suprastų, kad namų darbų tikslas – pasikartoti per pamoką išmoktą medžiagą ir taip ją geriau įsiminti. Be to, namų darbai lavina vaikų organizacinius gebėjimus, moko planuoti laiką, gerina problemų sprendimo įgūdžius – vėliau viso to gyvenime tikrai prireiks.


Budėjimas. Ačiū visiems užsirašiusiems ir jau atbudėjusiems tėveliams. Kas dar to nepadarėte, labai prašome užsirašyti. Jūsų pagalba mums labai reikalinga.


“Vending machine”. Aparatas priklauso PLC, mes neturime teisės jo išjungti, išvežti ar kaip kitaip atsikratyti. Bet mums rūpi mokinių sveikata. Mokiniai kaip skėriai pietų pertraukos metu užpuolą tą aparatą. Perka saldainius, Coca Cola, Sprite  ir net RED BULL gėrimą. Bandome juos nuvyti ir sugėdinti, kad negerai taip nesveikai maitintis ar švaistyti tėvų pinigus. Bet iš vaikų išgirstame choru skambantį atsakymą: “o mums tėvai leidžia!” Ar tikrai?


PRIMENAME, kad :
a) pamokų pradžia penktadienį  4:30 pm
šeštadienį     8:45 am
b) žinutė į lankomumas@maironis.org  rašoma TIK tada, jeigu jūsų vaikas/ai nedalyvauja pamokose visą dieną. Jeigu atsiimate vaiką/us anksčiau ar atvežate vėliau- turite prisistatyti asmeniškai prie raštinės ir pasirašyti.Pagarbiai,

MLM administracija

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija