Mieli tėveliai,

pradedame 2023-24 mokslo metų lankančių mokinių, jų brolių/sesių registraciją. Informaciją rasite čia: 2023-24 MLM Registracijos Laiskas

Sekantiems mokslo metams Maironio lituanistinei mokyklai reikalingi:
lietuvių kalbos, literatūros, dainavimo ir šokių mokytojai.
Dėl darbo mokykloje kreipkitės į mokyklos direktorę Godą Misiūnienę e-mailu gmisiuniene@maironis.org

Ačiū, kad esate su Maironio lituanistine mokykla.

Smagios vasaros!

Pagarbiai,

MLM Administracija

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$6.50*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios).  Užpildyti  lentelę. Būtina įrašyti vaiko vardą, pavardę, klasę, mokytojos vardą ir datą kada nebus. Kiekvienam vaikui pildoma atskirai.

Ši lentelė naudojama pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija