Announcement

MIELIEJI

Maironio Lituanistinė Mokykla švenčia 60-ties metų jubiliejų!

Maloniai kviečiame visus mokyklos absolventus, buvusius ir esančius mokytojus, mokinių tėvelius ir visą bendruomenę švęsti su mumis kartu! 60-mečio pokylis įvyks 2019 m. spalio 19 d., 6 v.v., PLC R. Riškus salėje.

Jau galima rezervuoti stalus.

Kaina suaugusiems – $60, studentams – $45 (nuo 18 iki 25 m.)

Šiai ypatingai progai bus išleista knyga apie Maironio mokyklos paskutinius dešimt metų. Norėdami įsiamžinti knygoje, galite užsisakyti sveikinimus (mokyklai, mokytojams ar vaikams) arba reklamuotis savo verslą. Sveikinimo/reklamos formą rasite čia –

 

Uzsakymo Forma

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga( 2009-2019)

Norite reklamuokite savo biznį?

Norite pasveikintį savo vaiką/us ar anūkus?

Siųskite tekstą į mlm60@maironis.org

Kreipkitės į mokytoją Rasą Vydmantienę dėl įkainių rvydmantienė@maironis.org

Dėkojame už paramą!

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nėra mokykloje, užpildykite formą iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios).

Ši forma naudojama tik pranešti apie vaiko nebuvimą mokykloje. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
Mokyklos Istorija