Šiuo metu MLM lankančių mokinių, jų brolių ir sesių registracija vyks nuo 2022 m. gegužės 7 d. iki liepos 1 d.

(Nuo liepos 15 d. į laisvas vietas bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.)

KAS gali registruotis?

 • Šeimos, kurios sumokėjo mokslapinigius už 2021-2022 mokslo metus.
 • Šiuo metu MLM lankantys mokiniai, jų broliai ir sesės. 
 • Vaikai į prieš darželio PD  klasę yra priimami sulaukę 4 metų iki rugsėjo 1 dienos, į darželio klasę nuo 5 metų.

Su kiekvieno naujo mokinio registracija privaloma atsiųsti gimimo liudijimo kopiją.

NAUJIENA!!!

2022-23 mokslo metų mokinių registracija vyks internetu. Nuorodą i registraciją rasite MLM svetainėje www.maironis.org skyriuje “Tėvams/Registracija”.

Abiturientų ( 10kl.) egzaminų tvarkaraštis:

gegužės 6-7 d. istorija ir visuom. mokslas

gegužės 13-14 d. laikys dar nelaikiusiesi ar perlaikantieji

papildoma diena gegužės 18 d. 6:30pm

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$6.50*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija