Pasiruosimas Sakram. 2021 – 2022

SVEIKINAME VISUS MOKINIUS IR TĖVELIUS SU NAUJAISIAIS MOKSLO METAIS MAIRONIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

Kažkas pabeldė į duris,
Kažkas miegot neleidžia…
Atmerkęs nuostaboj akis
Matai Rugsėjo veidą.
Pasipuošė ruduo fraku
Ir įmetė pro langą
Rugsėjo astrų sulytų,
Ištiesęs savo ranką.
Atėjo šventė į namus,
Pakvipo viskas knygom.
Rugsėjis su Tavim perpus
Užsiėmė dalybom.
Dalino rudenio lapus-
lapus baltųjų knygų.
Pavertęs rašalą lietum
Lydės Tave mokyklon.

 

Mieli tėveliai,

džiaugiamės ir vertiname jūsų sprendimą vesti savo vaikus į MLM. Ačiū, kad pasitikite mūsų mokykla. Mes pažadame, kad dėsime visas pastangas ir būsime atsidavę jūsų vaikams. Kartu su jūsų pagalba, brangūs tėveliai, mes mokysime vaikus lietuvių kalbos, istorijos, literatūros, dainų ir šokių, bei suteiksime progą jiems pasijusti tikrais lietuvių bendruomenės nariais. Tikime, kad šie mokslo metai bus ypatingi ir produktyvūs.

Mokytojams linkime sveikatos, kantrybės, neišsenkančių idėjų, ir tegu niekada, mieli mokytojai,  jūsų nepalieka tikėjimas savo darbo prasme.

Tėveliams linkime kantrybės vežiojant vaikus į mokyklą, padedant ruošti pamokas, projektus,  ir  prašome, niekada nenuleiskite rankų ir neatimkite iš savo vaikų įgimtos teisės būti lietuviu.

Mes visi kartu auginamę brandų lietuvį. Auginkime jį kaip sodą- su kantrybe ir meile. Sodą, kurio vaisiai  bus ypatingai saldūs!

Su švente,

MLM administracija

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija