Gerbiami tėveliai,

 • Gegužės 21- 22 d. savaitgalį rinksime vadovėlius, bei dalinsime pažymių knygeles, metraščius, apdovanojimus VIRTUALIAI klases pabaigusiems mokiniams ir 9kl. mokiniams. Planuojame tai daryti lauke, kaip ir praėjusiais mokslo metais. Lietaus atveju- mokyklos koridoriuje bus suorganizuotos stotelės. 
 • Penktadienio pamaina (2021.5.21) vadovėlius atveža  tarp 5 pm ir 8 pm,
 • Šeštadienio pamaina ( 2021.5.22) vadovėlius pristato tarp 9 am  ir 12 pm. Jeigu nustatyta data netinka, dėl knygų grąžinimo prašome tartis atskirai su savo klasės mokytojais.

REGISTRACIJOS INFORMACIJA

Šiuo metu MLM lankančių mokinių, jų brolių ir sesių registracija vyks

nuo 2021 m. balandžio 30 d. iki liepos 1 d.

(Nuo liepos 1 d. į laisvas vietas bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.)

 KAS gali registruotis?

 • Šeimos, kurios susimokėjo už 2020-2021 mokslo metus.
 • Šiuo metu MLM lankantys mokiniai, jų broliai ir sesės.

Šeimai naudojama viena registracijos forma.

 • Vaikai į Priešdarželio klasę yra priimami sulaukę 4 metų iki rugsėjo 1 dienos.

Registracijos formos patalpintos MLM svetainėje (website) 

www.maironis.org  skyriuje “Tėvams/Registracija” 

 • SVARBU! Penktadienio ir šeštadienio pamainų formos yra skirtingos!

                         Šeimai būtina užpildyti 3 formas*:

 • Registracijos anketą
 • Mokslapinigių anketą
 • Atsakomybės atleidimo formą “waiver”

 * Naujiems mokiniams su registracijos formomis būtina atsiųsti gimimo liudijimo kopiją.

 • Mokslapinigių anketoje pasirinkite mokėjimo planą 
 • . Mokestį mokėti per Quick Pay (Zelle) naudojant mokyklos el. paštą registracija@maironis.org arba siunčiant čekį kartu su registracijos formomis paštu. Čekis rašomas: Maironis Lithuanian School.

Mokant per Quick Pay, “Memo” skiltyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

Maironis Lithuanian School

14911 127th St.

Lemont, IL 60439


Naujienlaiškis 2020.11.19

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$5.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome pranešti el. paštu lankomumas@maironis.org  iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios). Įrašykite vaiko vardą, pavardę, klasę ir datą kada nebus.

Šis e. paštas naudojamas pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija