Linksmos, saugios, turiningos vasaros visiems!

Labai lauksime sugrįžtančių rugsėjo 6 -7 d

MLM Administracija

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos paramos 2023 metams panaudojimas

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą mokyklai.

BUDĖJIMAS

Kiekvienai šeimai reikia budėti TIK kartą per mokslo metus.
Nebudinčioms šeimoms $75 mokestis

Karšti Pietūs

Kaina yra
$7.00*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios).  Užpildyti  lentelę. Būtina įrašyti vaiko vardą, pavardę, klasę, mokytojos vardą ir datą kada nebus. Kiekvienam vaikui pildoma atskirai.

Ši lentelė naudojama pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija