2023  sausio 27-28 dienomis baigėsi pirmasis 2022-23 mokslo metų semestras.

II semestro svarbios datos:   

 • Vasario 4 d. -3 klasių mokiniai vyksta į Balzeko muziejų.
 • Vasario 17- 18 d. -Užgavėnių blynai
 • Kovo  3-4 d. ŠT organizuojamas rašinių konkursas
 • Kovo 10-11 d. Kovo 11-osios “stotelės. Mokiniai puošiasi tautiniais rūbais.
 • Kovo 18 d.  ( šeštadienis) margučių ritinėjimas ir kiaušinių dažymas. Pristatomi piešinių konkurso darbai į MLM raštinę.
 • Kovo 18 d.  8kl. mokiniai vyksta į  “Draugo” redakciją.
 • Kovo 24 d. ( penktadienis) margučių ritinėjimas ir skutinėjimas.
 • Balandžio 16 d. ( sekmadienis) Raiškiojo skaitymo konkursas, kurį  organizuoja Vidurio Vakarų Apylinkė
 • Balandžio 21-22 d. Picos pietūs
 • Balandžio 28-29 d. prasideda baigiamieji egzaminai abiturientams.
 • Gegužės 5-6 d. tęsiai egzaminai abiturientams.
 • Gegužės 12-13 d.  MLM uždarymas
 • Gegužės 13 d. abiejų pamainų abiturientų išleistuvės

Amazon Smile. Pirkdami daiktus per Amazon Smile jūs turite galimybę paremti Maironio mokyklą.
Iš anksto dėkojame.

MLM administracijos laišką tėvams dėl MLM mokinių įvedimo į LT registrą  rasite čia 2022.12.31 laiškas

 

Pagarbiai,

MLM Administracija

Paaukoti

Padėkime kartu!

MLM paskutinio 6-to dešimtmečio knyga (2009-2019)

$20

Karšti Pietūs

Kaina yra
$6.50*

Apie Lankomumą

Jei jūsų vaiko nebus mokykloje, prašome iš anksto (arba bent valandą iki pamokų pradžios).  Užpildyti  lentelę. Būtina įrašyti vaiko vardą, pavardę, klasę, mokytojos vardą ir datą kada nebus. Kiekvienam vaikui pildoma atskirai.

Ši lentelė naudojama pranešti apie vaiko neatvykimą į mokyklą. Jei ketinate pasiimti mokinius iš mokyklos anksčiau, prašome ateiti į raštinę bent 15 minučių prieš norimą pasiėmimo laiką. Reikės užpildyti trumpą formą bei palaukti, kol budintis atves jūsų vaiką.


  Priminimai

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $75 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  Mokyklos Istorija