logo
DONATE

MLM Tarybos Rinkimų Rezultatai

Maironio Lituanistinės Mokyklos Tarybos vardu dėkojame visiems kandidatavusiems, dalyvavusiems ir padėjusiems MLM Visuotiniame Susirinkime spalio 27 d. Ačiū Audriui Polikaičiui už pravedimą. Dėkojame komiteto narėms už pagalbą registracijos ir balsų skaičiavimo metu. 

2018 – 2019 m.m. MLM Taryboje tėvus atstovaus Audronė Babich, Reda Baranauskienė, Renaldas Budrys, Danutė Burauskaitė-Audiejaitis, Asta Čuplinskienė, Žilvinas Gučius, Linas Kelečius, Rasa Vydmantienė ir Alexis Žemaitis.

Pagarbiai,

MLM Taryba

 

 
Pirmininkas
Linas Kelečius
 
Vice-Pirmininkė
Reda Baranauskienė
 
Iždininkė
Danutė Burauskaitė-Audiejaitis
 
Sekretorė
Asta Čuplinskienė
 
Nariai
Audronė Babich
Renaldas Budrys
Žilvinas Gučius
Linas Kelečius
Rasa Vydmantienė
Alexis Žemaitis
 
MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org
 
MLM Tarybos dokumentai:
 
2018 Metinis Susirinkimas
 
2018 MLM Biudžeto Apžvalga