MLM taryba

MLM taryba  2016-2017 m.m.


Pirmininkas
Linas Kelečius

Vice-pirmininkė
Reda Baranauskienė

Iždininkė
Danutė Burauskaitė Audiejaitis
Sekretorė
Asta Čuplinskienė
Nariai
Renaldas Budrys
Audra Kubiliūtė Daulienė
Žilvinas Gučius
Rasa Vydmantienė
Alexis Žemaitis
MLM tarybos e-paštas
mlmtaryba@maironis.org

MLM tarybos dokumentai:
1. MLM visuotinio tėvų susirinkimo, vykusio 2016.02.02, protokolas
2. JAV LB Švietimo tarybos atstovės Laimos Petroliūnienės kalba MLM visuotinio tėvų susirinkimo (2016.02.20) metu
3. MLM tarybos 2016.05.05 pranešimas
4. MLM direktoriu tarybos rinkimai ir anketa 2016.09
5. Pakeisti MLM įstatai
6. Kas pakeista MLM įstatuose.