MLM Taryba 2017 – 2018 m.m.

Pirmininkas
Linas Kelečius
 
Vice-Pirmininkė
Reda Baranauskienė
 
Iždininkė
Danutė Burauskaitė-Audiejaitis
 
Sekretorė
Asta Čuplinskienė
 
Nariai
Renaldas Budrys
Audra Kubiliūtė-Daulienė
Žilvinas Gučius
Rasa Vydmanatienė
Alexis Žemaitis
 
MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org
 
MLM Tarybos dokumentai: