Šeštadienio aukštesnioji

Mieli Tėveliai,
 
*Primenu, kad šį šeštadienį NEBUS karštų pietų ir mokiniai valgys KLASĖSE.  Inline image 1
 
*Mes sustatysime mažą krautuvėlę su gėrimais ir užkandžiais. 
Kainos : $0.50 ir $1.00
**Jeigu yra norinčių tėvų, kurie norėtų padėt parduoti užkandžius, mums labai palengvintų. 
Parašykite man prašau😀
 
Inline image 3
 
 *KALĖDOMS aukštesnioji mokykla praves stoteles klasėse kūčių/ kalėdų temomis. 
Mokiniai bus išleidžiami 12:00 v.p.p. gruodžio 16 d.  MLM nebus atsakingi už vaikus po tos valandos.
 
Linksmų švenčių!
 
Taiyda Chiapetta ir aukštesniosios mokyklos kolektyvas