logo
DONATE

Mokytojai

Šeštadienio Pamaina | Pradinė Mokykla

 Klasė  Mokytojai  Padėjėjai
 PDA  Kristina Vyšniauskienė   kvysniauskiene@maironis.org  Asta Skauronė    askaurone@maironis.org
 Rasa Biskis       rbiskis@maironis.org
 PDB  Sandra Gutaravičienė   sgutaravicie@nemaironis.org  Toma Kacevičius    tkacevicius@maironis.org
 DA  Greta Germanaitė-Umbrasienė   ggermanaite@maironis.org  Austėja Levanaitė    alevanaite@maironis.org
 Aušra Dumašius    adumasius@maironis.org
 DB  Živilė Ramašauskienė   zramasauskiene@maironis.org  Gabija Ališauskaitė    galisauskaite@maironis.org
 Aistė Kavaliauskas    akavaliauskas@maironis.org
 1A  Jovita Čepronas   jcepronas@maironis.org  Elina Kunickaitė    ekunickaite@maironis.org
 1B  Rasa Vydmantienė   rvydmantiene@maironis.org  Rimgailė Kuzmarskytė    rkuzmarskyte@maironis.org
 1C  Ugnė Dinsmonaitė   udinsmonaite@maironis.org  Ieva Skeberdis    iskeberdis@maironis.org
 2A  Regina Mieldažys   rmieldazys@maironis.org  Žana Šimanauskienė    zsimanauskiene@maironis.org
 2B  Lina Usanovas   lusanovas@maironis.org  Greta Vasiliauskaitė    gvasiliauskaite@maironis.org
 3A  Rasa Beresnevičius   rberesnevicius@maironis.org  Ilona Didžbalis    ididzbalis@maironis.org
 Gabrielė Bartkevičius    gbartkevicius@maironis.org
 3B  Jolanta Koller   jkoller@maironis.org  Ineta Anoška    ianoska@maironis.org
 3C  Renata Matukienė   rmatukiene@maironis.org  Emma Klein    eklein@maironis.org
 4A  Loreta Lagunavičienė   llagunaviciene@maironis.org  Laura Kilius    lkilius@maironis.org
 4B  Vitalija Valuckienė   vvaluckiene@maironis.org  Neringa Bernotas    nbernotas@maironis.org
 5A  Reda Vaičekauskienė   rvaicekauskiene@maironis.org  Karolina Ulinskas    kulinskas@maironis.org
 5B  Asta Alinkevičienė   aalinkeviciene@maironis.org  Veronika Puidokas    vpuidokas@maironis.org
 5C  Miglė Skindaraitė   mskindaraite@maironis.org  Dalia Skindarienė    dskindariene@maironis.org
 6A  Austė Silionokas   asilionokas@maironis.org  Kristina Šeškaitė    kseskaite@maironis.org
 6B  Evelina Kazlaučiūnienė   ekazlauciuniene@maironis.org  Laima Smilgytė    lsmilgyte@maironis.org
 LK 1-4  Laura Vyšniauskaitė   lvysniauskaite@maironis.org  Julia Custardo    jcustardo@maironis.org