Mokytojai

PDA mokytoja Vyšniauskienė Kristina kvysniauskiene@maironis.org
PDA padėjėja Leščinskienė Giedrė
PDA padėjėja Juzėnaitė Diana
PDB mokytoja Gutaravičienė Sandra sgutaraviciene@maironis.org
PDB padėjėja Kasevičienė Toma
DA mokytoja Germanaitė Greta ggermanaite@maironis.org
DA padėjėja Levanaitė Austėja
DA padėjėja Cebelis Inga
DB mokytoja Ramašauskienė Živilė zramasauskiene@maironis.org
DB padėjėja Ališauskaitė Gabija
DB padėjėja Sutterlin Emilija
1A mokytoja Čepronas Jovita jcepronas@maironis.org
1A padėjėja Savukynaitė Gustė
1B mokytoja Vydmantienė Rasa rvydmantiene@maironis.org
1B padėjėja Genevičiūtė Miglė
1C mokytoja Tamošiūnas Jurita jtamosiunas@maironis.org
1C padėjėja Dinsmonaitė Ugnė
2A mokytoja Mieldažys Regina rmieldazys@maironis.org
2A padėjėja Mitkus Kamilė
2B mokytoja Usanovas Lina lusanovas@maironis.org
2B padėjėja Chiapetta Maya
2C mokytoja Alinkevičienė Asta aalinkeviciene@maironis.org
2C padėjėja Šiupienius Agnė
3A mokytoja Beresnevičius Rasa rberesnevicius@maironis.org
3A padėjėja Mikutavičienė Jurgita
3B mokytoja Koller Jolanta jkoller@maironis.org
3B padėjėja Černevičiūtė Ieva
3C mokytoja Matukienė Renata rmatukiene@maironis.org
3C padėjėja Keturakytė Monika
4A mokytoja Lagunavičienė Loreta llagunaviciene@maironis.org
4A padėjėja Kills Laura
4B mokytoja Valuckienė Vitalija vvaluckiene@maironis.org
4B padėjėja Worell Adonė
5A mokytoja Steponavičiūtė Vesta avsteponaviciute@maironis.org
5A padėjėja Gerulskis Brigita
5B mokytoja Tumasonienė Lina ltumasoniene@maironis.org
5B padėjėja Marcalytė Liucija
6A mokytoja Liaučytė Beatričė bliaucyte@maironis.org
6A padėjėja
6B mokytoja Savukynienė Giedrė gsavukyniene@maironis.org
6B padėjėja Klein Nora
7A auklėtoja, 7-8kl. Geografijos mokytoja Jasūdaitė Sofija  sjasudaite@maironis.org
7 A padėjėja Silionikas Austė
7B auklėtoja, 7-8kl. Lietuvių literatūros mokytoja Mockus Neringa  nmockus@maironis.org
7 B padėjėja Misiūnas Rūta
8A auklėtoja, 7-8 kl. Lietuvos istorijos mokytoja Venckienė Vijeta vvenckiene@maironis.org
8B auklėtoja, 7-8kl. Lietuvių kalbos mokytoja Kunickienė Erika ekunickiene@maironis.org
8 A-B padėjėja Jagelienė Sigita
9A auklėtojas, 9-10kl. Lietuvos istorijos mokytojas Dumašius Andrius adumasius@maironis.org
9B auklėtoja, 9-10kl. Lietuvių kalbos mokytoja Sučylienė Janina jsucyliene@maironis.org
9A-B padėjeja Zalanskienė Aušra
9-10kl. Lietuvių literatūros mokytoja  Žemaitis Ramona  rzemaitis@maironis.org
9-10kl. Visuomeninio ugdymo mokytojas Polikaitis Juozas jpolikaitis@maironis.org
10A auklėtoja, Lietuvos kultūros pažinimo mokytoja Chiapetta Taiyda tchiapetta@maironis.org
10A padėjėja
LK 4-10 mokytoja Jasinauskienė Vaidė  vjasinauskiene@maironis.org
Dainavimas 3-6kl. Durtinevičiūtė Revita rdurtineviciute@maironis.org
Dainavimas 7-10kl. Stančiauskas Gailė gstanciauskas@maironis.org
Dainavimas PD-2kl. Reilly Laima lreilly@maironis.org
Šokiai D-5 klasės Ivinskienė Vitalija vivinskienė@maironis.org
Šokiai 6-10 klasės Fabianovich Violeta vfabianovich@maironis.org
Tikyba  D-2klasės Kabišaitytė Ses. Laimutė lkabisaityte@maironis.org
Tikyba 5-6-7kl. Reinytė Grasilda greinyte@maironis.org
Tikyba 8-9-10; LK Kisielienė Daiva dkisieliene@maironis.org
Tikyba 2C, 3-4kl. Kulikauskienė Aida akulikauskienė@maironis.org
Penktadienio PD mokytoja Ulskienė Ingrida iulskiene@maironis.org
Penktadienio DP mokytoja Ramašauskienė Živilė zramasauskiene@maironis.org
Penktadienio 1PA mokytoja Tamošiūnas Jurita jtamosiunas@maironis.org
Penktadienio 1PB mokytoja Genevičiūtė Indrė igeneviciute@maironis.org
Penktadienio 2P mokytoja Mieldažys Regina rmieldazys@maironis.org
Penktadienio 3P mokytoja Vildžiūnienė Vilma vvildziuniene@maironis.org
Penktadienio 4PA mokytoja Petraitienė Danute dpetraitiene@maironis.org
Penktadienio 4PB mokytoja Incisi Augenija aincisi@maironis.org
Penktadienio 5PA mokytoja Bertulė Rasa rbertule@maironis.org
Penktadienio 5PB mokytoja  Lagunavičienė Loreta  llagunaviciene@maironis.org
Penktadienio 6P mokytoja Liaučytė Beatričė bliaucyte@maironis.org
Penktadienio 7-8kl. Lietuvos istorijos mokytojas Gedvilas Antanas agedvilas@maironis.org
Penktadienio 8P auklėtoja, 7-10kl. Lietuvių kalbos mokytoja Strauka Ramutė rstrauka@maironis.org
Penktadienio 10A auklėtoja, 7-10kl. Lietuvių literatūros mokytoja Vyšniauskienė Kristina kvysniauskiene@maironis.org
Penktadienio 7P auklėtojas, 7-8kl. Geografijos mokytojas Norkus Naglis nnorkus@maironis.org
Penktadienio 9P auklėtojas, 9-10kl.  Lietuvos istorijos mokytojas  Vilkas Aleksandras  avilkas@maironis.org
Penktadienio PD-4kl.dainavimas Reilly Laima lreilly@maironis.org
Penktadienio 5-10kl.dainavimas Stančiauskas Gailė gstanciauskas@maironis.org
Penktadienio Šokiai PD-10kl. Ivinskis Vitalija vivinskis@maironis.org
Penktadienio 1-4kl. tikyba Kabišaitytė ses.Laimutė lkabisaityte@maironis.org
Penktadienio 5-10kl. tikyba Reinys Grasilda greinys@maironis.org