Mokytojai

 

Šeštadienio Pamaina

  

PDA mokytoja

Vyšniauskienė Kristina

kvysniauskiene@maironis.org

PDA padėjėja

Leščinskienė Giedrė

 

PDA padėjėja

Juzėnaitė Laura

 

PDB mokytoja

Gutaravičienė Sandra

sgutaraviciene@maironis.org

PDB padėjėja

Kacevičius Toma

 

DA mokytoja

Germanaitė Greta

ggermanaite@maironis.org

DA padėjėja

Levanaitė Austėja

 

DA padėjėja

Cebelis Inga

 

DB mokytoja

Ramašauskienė Živilė

zramasauskiene@maironis.org

DB padėjėja

Ališauskaitė Gabija

 

DB padėjėja

Sutterlin Emilija

 

1A mokytoja

Čepronas Jovita

jcepronas@maironis.org

1A padėjėja

Sutterlin Kristina

 

1B mokytoja

Vydmantienė Rasa

rvydmantiene@maironis.org

1B padėjėja

Kuzmarskytė Rimgailė

 

2A mokytoja

Mieldažys Regina

rmieldazys@maironis.org

2A padėjėja

Šimanauskienė Žana

 

2B mokytoja

Usanovas Lina

lusanovas@maironis.org

2B padėjėja

Vasiliauskaitė Greta

 

2C mokytoja

Alinkevičienė Asta

aalinkeviciene@maironis.org

2C padėjėja

Klein Emma

 

3A mokytoja

Beresnevičius Rasa

rberesnevicius@maironis.org

3A padėjėja

Mitkus Kamilė

 

3B mokytoja

Koller Jolanta

jkoller@maironis.org

3B padėjėja

Astrauskaitė Marija

 

3C mokytoja

Matukienė Renata

rmatukiene@maironis.org

3C padėjėja

Keturakytė Monika

 

4A mokytoja

Lagunavičienė Loreta

llagunaviciene@maironis.org

4A padėjėja

Kilius Laura

 

4B mokytoja

Valuckienė Vitalija

vvaluckiene@maironis.org

4B padėjėja

Worell Adonė

 

4C mokytoja

Vaičekauskienė Reda

rvaicekauskiene@maironis.org

4C padėjėjaUlinskas Karolina 

5A mokytoja

Tumasonienė Lina

ltumasoniene@maironis.org

5A padėjėja

Kavaliauskas Aistė

 

5B mokytoja

Genevičiūtė Indrė

igeneviciute@maironis.org

5B padėjėja

Skindaraitė Miglė

 

6A mokytoja

Silionokas Austė

asilionokas@maironis.org

6A padėjėja

 Skeberdis Ieva

 

6B mokytoja

Gaidamavičiūtė Ieva

igaidamaviciute@maironis.org

6B padėjėja

Smilgyte Laima

 

7A auklėtoja

7-8kl. Istorijos mokytoja

Venckienė Vijeta

 vvenckiene@maironis.org

7B auklėtoja

7-8kl. Lietuvių kalbos mokytoja

Kunickienė Erika

 ekunickiene@maironis.org

8A auklėtoja

7-8 kl. Geografijos mokytoja

Jasudaitė Sofija

sjasudaite@maironis.org

8B auklėtoja

7-8kl. Lietuvių literatūros mokytoja

Mockus Neringa

nmockus@maironis.org

7-8 kl. padėjėja

Jagelienė Sigita

 

9A auklėtoja

9-10kl. Kultūros pažinimo mokytoja

Chiapetta Taiyda

tchiapetta@maironis.org

9B auklėtoja

9-10 kl. Lietuvių literatūros mokytoja

Žemaitis Ramona

rzemaitis@maironis.org

9A-B padėjeja

Zalanskienė Aušra

 

10A auklėtojas

9-10 kl. Istorijos mokytojas

Dumašius Andrius

 adumasius@maironis.org

10B auklėtoja

9-10kl. Lietuvių kalbos mokytoja

Sučylienė Janina

jsucyliene@maironis.org

10A-B padėjėja

Bagdady Irena

 

9-10 kl. Visuomeninio ugdymo mokytojas

 Polikaitis Juozas

jpolikaitis@maironis.org

LK 1-5 mokytoja

Jasinauskienė Vaidė

 vjasinauskiene@maironis.org

LK 1-5 padėjėja

Vyšniauskaitė Laura

 

Dainavimas PD-2 kl.

Reilly Laima

lreilly@maironis.org

Dainavimas 3-6 kl.

Durtinevičiūtė Revita

rdurtineviciute@maironis.org

Dainavimas 7-10 kl.

Stančiauskas Gailė

gstanciauskas@maironis.org

Šokiai PD-5 kl.

Ivinskienė Vitalija

vivinskienė@maironis.org

Šokiai 6-10 kl.

Fabianovich Violeta

vfabianovich@maironis.org

Tikyba  D-1-2A-B kl. 

Ses. Kabišaitytė Laimutė

lkabisaityte@maironis.org

Tikyba 2C-3-4 kl.

Kulikauskienė Aida

akulikauskiene@maironis.org

Tikyba 5-6-7 kl.

Reinytė Grasilda

greinyte@maironis.org

Tikyba 8-9-10 kl.-LK

O’Brien Birutė

bobrien@maironis.org

   

Penktadienio Pamaina

  

PD mokytoja

Keturakytė Monika

mketurakyte@maironis.org

PD padėjėja

Diržytė Gerda

 

DP mokytoja

Ulskienė Ingrida

iulskiene@maironis.org

DP padėjėja

Vyšniauskaitė Laura

 

1PA mokytoja

Tamošiūnas Jurita

jtamosiunas@maironis.org

1PA padėjėja

Bartkevičius Gabrielė

 

1PB mokytoja

Genevičiūtė Indrė

igeneviciute@maironis.org

1PB padėjėja

Juzėnas Laura

 

2PA mokytoja

Mieldažys Regina

rmieldazys@maironis.org

2PA padėjėja

Šimanauskienė Žana

 

2PB mokytoja

Pupelytė Izabelė

ipupelyte@maironis.org

2PB padėjėja

Skeberdis Ieva

 

3PA mokytoja

Vildžiūnienė Vilma

vvildziuniene@maironis.org

3PA padėjėja

Gvildytė Miglė

 

3PB mokytoja

Zaremba Birutė

bzaremba@maironis.org

3PB padėjėja

Černevičiūtė Ieva

 

4P mokytoja

Petraitienė Danutė

dpetraitiene@maironis.org

4P padėjėja

Juchnevičiūtė Jonė

 

5PA mokytoja

Bertulė Rasa

rbertule@maironis.org

5PA padėjėja

Vasiliauskaitė Greta

 

5PB mokytoja

Incisi Augenija

aincisi@maironis.org

5PB padėjėja

Levanaitė Austėja

 

6PA mokytoja

Ališauskaitė Gabija

galisauskaite@maironis.org

6PA padėjėja

Baliukaitė Roberta

 

6PB mokytoja

Gaidamavičiūtė Ieva

igaidamaviciute@maironis.org

6PB padėjėjas

Vaikutis Paulius

 

7P auklėtojas

7-8 kl. Geografijos mokytojas

Norkus Naglis

nnorkus@maironis.org

8P auklėtojas

7-8 kl. Istorijos mokytojas

Gedvilas Antana

agedvilas@maironis.org

9P auklėtojas

9-10kl. Istorijos mokytojas

Vilkas Aleksandras

avilkas@maironis.org

7-10 kl. Literatūros mokytoja

Vyšniauskienė Kristina

kvysniauskiene@maironis.org

Aukštesniosios m-los padėjėja

Jovaišienė Rasa

 

Dainavimas PD-4 kl.

Reilly Laima

lreilly@maironis.org

Dainavimas 5-10 kl.

Stančiauskas Gailė

gstanciauskas@maironis.org

Šokiai PD-10 kl.

Ivinskis Vitalija

vivinskis@maironis.org

Tikyba 1-4 kl.

Ses. Kabišaitytė Laimutė

lkabisaityte@maironis.org

Tikyba 5-10 kl.

Reinys Grasilda

greinys@maironis.org